49. Heli Rassi mälestusvõistlused


Ajal, mil sportlashingede pilgud on suunatud Tokyo olümpiamängudele ja kaasa sai elada ka Eesti laskesportlasele Peeter Oleskile, kes olümpiakiirlaskmise harjutuses saavutas auväärse 19. koha 572 silmaga, kogunesid Eesti, Läti, Leedu ja Soome laskurid ka Elvas, et lasta meie ühe lootustandvaima naispüssilaskuri Heli Rassi mälestuseks.

Heli Rassi mälestusvõistluste koostööpartnerid ja toetajad

Elva Laskespordiklubi on korraldamas 49. korda järjest Heli Rassi mälestusvõistlust. Selline järjepidevus on saavutatud vaid tänu meie headele koostööpartneritele ja toetajatele. Hea meel on tõdeda, et ka praegusel keerulisel ajal on enamus staažikaid partnereid nõus Eesti laskespordi tähtsündmusele õlga alla panema. 

Tihe, kuid Elvale edukas võistluste karussell

Peale piirangute leevendemist asuti Laskurliidu kalendris lisaks planeeritud võistlustele ka tekkinud võlgnevusi likvideerima. Enne Jaanipäeva jõuti ühel nädalavahetusel Elvas ära pidada Eesti noorte meistrivõistlused, Valge Roosi karikavõistlus ja 4 maailmameistri mälestusvõistlus. Pärast Jaanipäeva jätkus Elva tiirudes tihe tulistamine, sest tarvis oli välja selgitada selle aasta Eesti meistrid täiskasvanute ja juunioride hulgas. 

Elva noorlaskur Kristofer-Jaago Kivari uuris laskespordi populaarsust Eesti noorte seas

Elva Laskespordiklubi noorsportlane ja Nõo Reaalgümnaasiumi 11b klassi õpilane Kristofer-Jaago Kivari on edukalt kaitsnud oma uurimustöö "Laskespordi populaarsus Eesti noorte seas". Uurimustöö üheks eesmärgiks oli välja selgitada kuivõrd populaarne on laskesport ning teiseks uurida noorte suhtumist sellesse ning teha ettepanekuid laskespordi atraktiivsemaks muutmiseks. Kuigi Kristofer-Jaago ise on laskespordiga tegelenud alates 2017. aastast, siis püstitaski ta omale kogemusele toetudes hüpoteesi, et laskesport ei ole noorte seas populaarne. 
Kristofer-Jaago laskesportlasena võistluste tulejoonel (pildil paremalt teine)

Arhiiv