Sotsiaalsed eesmärgid

Meie tegevuse aluseks on:

Üldise relvakultuuri tõstmine, et tagada relvade ohutu kasutamine igas valdkonnas.

Noorte vaba aja sisustamine spordiga ning läbi selle täisväärtusliku ühiskonnaliikme kasvatamine.

Distsipliini ning korraarmastuse kasvatamine ja kujundamine. 

Piirkonna noortele ühe elustsenaariumina sportlaskarjääri pakkumine.

Laskespordiks vajaliku infrastruktuuri väljaarendamine ning selle korrashoiu ja arendamise tagamine.

Laskespordi ürituste parimal tasemel korraldamise abil Elva linna populariseerimine spordilinnana ja piirkonnale täisväärtusliku elukeskkonna maine loomine.
Ettevõtetele sportliku reklaamikanali pakkumine ja noorte arengusse panustamise võimaluse loomine.

Sportlikud eesmärgid 

  • Eesti noorte erinevate vanuseklasside meistrivõistlustelt  12- 15 medali võitmine
  • Eesti meistrivõistlustelt 10 - 14 medali võitmine
  • Eesti Karikavõistlusel 2-3 karika võitmine
  • Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osaleda 3-5 laskuriga Eesti koondises.